Nyheter

TRANS-VER-SAL stipendiet delades ut på årets skolsköterskekongress.

18 April


Under skolsköterskekongressen 2016 den 14-15 april delades TRANS-VER-SAL stipendiet ut till Johanna Falk. Stipendiaten mottog stipendiet från ordförande Agnetha Fredin från Riksföreningen för skolsköterskor.

Nedan följer motiveringen från styrelse: ”Johanna Falck, verksam som skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i Mullsjö kommun. Johanna tillträdde tjänsten i september 2015 då verksamheten låg under tillsyn hos IVO pga avsaknad av ledningssystem och otydlig ansvarsfördelning. Johanna har därefter arbetat fram ett verksamhetsanpassat ledningssystem och vårdgivaren har tillsatt verksamhetschef.

Nu vill Johanna med kollegor inom Elevhälsans medicinska insats fortsätta utveckla verksamheten och fokusera på de nyanlända eleverna. Stipendiesumman ska användas för att ge personal inom EMI kunskap och verktyg att möta dessa elever utifrån specifika frågeställningar som t.ex. traumatisering, sex- och samlevnad utifrån olika kulturella bakgrunder och integrering i skolan.

Johannas mål för verksamheten ständig utveckling, att tydliggöra vår profession och verka för god samverkan för elevernas bästa.”

​​​​​​​Allderma är mycket glada över att kunna dela ut stipendiet till ännu en eldsjäl inom sitt område och vet att pengarna kommer till god användning. Stipendiet har delats ut under många år och det är något vi kommer fortsätta med och hoppas att det skall inspirera flera eldsjälar.
example9rast b1mm 240x450