Nyheter

SLL innovation stödjer ytterligare inköp av Kerecis till 3 sjukhus i Stockholm.

13 Maj


Efter en lyckad provuppställning på hudmottagningen Danderyds sjukhus har Kerecis Omega3 Wound antagits av SLL Innovations IVU-fonden (Innovationsvänliga upphandlingsfonden).

”Under den här veckan genomfördes ett möte med representanter från SPESAK, Geriatriken, Medicinsk teknik och SLL Innovation. Alla parter var ense om att produkten är mycket spännande och att det skulle vara värt att testa den ytterligare på Hudmottagningen - Danderyds Sjukhus, Hudkliniken - Karolinska Sjukhuset samt Sårcentrum - Södersjukhuset genom en finansiering via IVU-fonden. Detta innebär att en direktupphandling kan påbörjas vid respektive klinik inom kort.”.

Allderma ser fram emot att följa utvecklingen och assistera dessa sjukhus allt eftersom de lär sig mer om detta innovativa material. Vi hoppas att vården skall se de stora besparingarna som Kerecis kan hjälpa till med i deras arbete med att läka fler sår.

Läs om beslutet hos SLL Innovation: http://sllinnovation.se/artikel/torskskinnsforbandet-testas-vidare
example9rast b1mm 240x450