Verrutop

Verrutop har 2 indikationer, kondylom- och vårtbehandling. Behandlingarna sker endast på klinik och erbjuder experter ett starkt verktyg vid behandling av vårtor och kondylom.

Verrutop säljs i Sverige direkt via Allderma till sjukhus, privata kliniker, fotvårdare och ungdomsmottagningar.
I Finland, Norge och Danmark distribueras Verrutop via lokala partners.

Verrutop är en klass I  medical  device och används endast av professionellt utbildad personal.

För mer information